Lördagen den 22/8 fiskar vi DM Cup 4 internationellt mete i Bjurbäcksälven, nedströms Bjurbäckens slussar. Lottning kl 09.00. Tävlingstid 11.00-15.00. Gör en föranmälan senast torsdag kväll den 20/8. Detta p g a att röjningsarbete krävs. Sms:a eller ring mig 070-5795290. Endast föranmälda deltar.