Flyttad till Varnan Kristinehamn. Se utförlig info på trekrokens hemsida.