Resultatet finns nu på plats och jag hoppas fått till pegarna rätt.

Grattis Lennart Grääs som förvaltade den norra platsen på östra sidan på bästa sätt. Drygt 12 kg i nätet.