Nu finns resultatet från DM 2 på Kindsjön och sammandraget efter 2 cuper inlagda .