Den tänkta arenan, Baggtjärn,  för lördagens tävling den 21/12 saknar gångbar is så den ställs in.