Gällande lördagen d. 11/5

Borgvik, och då utloppet
Borgviksälven i Borgviksjön, är avlyst för tävlande i DM-Cup Internationellt
Mete Värmland, eftersom det är ett alternativt tävlingsvatten för DM-Cup 2

Besked om hur det blir, kommer
under söndagen.